Maskinrumsbemanning /
Engine Room Personnel

This position is now filled and the position is closed for applications. 

Maskinrumsbemanning / Engine room personnel

Bli en del av vårt team och följ med på ett helt unikt seglingsäventyr! I juni i år startar vår stora expedition till Europa och Asien och vi söker nu tekniska chefer och förste fartygsingenjörer som vill vara med att förbereda och segla världens största seglande träfartyg Götheborg! 

(For text in English, scroll down.)

Ostindiefararen Götheborg är en replika av 1700-talsskeppet med samma namn. Att arbeta på och segla med skeppet är en möjlighet att vara en del av ett otroligt spännande äventyr. Det är en miljö med stora mängder glädje, kreativitet och driv. Under 2022 och 2023 ska Götheborg ut på en stor expedition till Europa och Asien. Skeppet lämnar Göteborg i början av juni 2022 och kommer att segla i Europa under sommaren och hösten. Under vintern 2022/2023 kommer skeppet ligga i Medelhavet, för att sedan fortsätta resan till Asien under 2023.

Tekniska chefer och förste fartygsingenjörer

Vi söker dig som vill vara med och förbereda skeppet för expeditionen och/eller att vara en del av vår professionella besättning på seglingen till Asien. 

Arbetet inför avsegling kommer bestå av både underhåll i maskin och andra tekniska system ombord. Många av fartygets system behöver större underhåll, andra behöver enklare uppdateringar.

Kvalifikationer

Även om Götheborg är ett historiskt fartyg, så är maskinrummet modernt. En bred kunskap om både mekaniska och elektriska system är en fördel.

Vi letar efter dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och gillar att samarbeta med andra. Du behöver vara bekväm i att kommunicera på engelska, då det officiella språket ombord på skeppet är engelska.

För segling behöver du ha följande certifikat:
Teknisk chef: STCW III/3 eller MB3/MB1 
Första fartygsingenjör: STCW III/3 eller MB4 
Relevanta och giltiga certifikat som basic safety, advanced fire fighting, survival craft and rescue boats, medical first aid, designated security duties och läkarintyg för sjöfolk.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder en härlig och unik arbetsmiljö med god teamkänsla, där nära samarbete med kollegor är av största vikt. Det är en arbetsplats med stort engagemang och passion för skeppet Götheborg och vi är otroligt glada över att vi ska få segla till Asien igen – förra gången var 2005!

För dem som arbetar med att förbereda skeppet för expeditionen erbjuds landkontrakt på heltid. Vid fortsatt anställning övergår detta vid avsegling till ett sjöavtal i ett 1:1 avlösningssystem, där man blir en del av den permanenta besättningen under seglingen till Asien.

Vi ser fram emot din ansökan!

Vill du vara en del av vårt team, den här spännande resan och den unika erfarenheten att segla världens största seglande träfartyg?

Skicka ditt cv och personliga brev till Susanne Klip, crew manager för den professionella besättningen: [email protected]. Vid detaljerade frågor kring tjänsten kan även ansvarig chef kontaktas: Lars Ringnér, tfn 010-333 06 26.

För mer info om skeppet och expeditionen, läs mer på www.gotheborg.se.

Engine room personnel | The Swedish ship Götheborg

Join our team and be part of a unique sailing expedition! Next year we will head out on our big expedition to Asia, and we are looking for Chief engineers and Second engineers to prepare and sail the world’s largest wooden sailing ship Götheborg!

The ship Götheborg is a unique replica of an 18th century trade ship with the same name. To work and sail on the ship is a once in a lifetime opportunity to be part of an exciting project and adventure, in an environment full of passion, creativity and drive. 

During 2022 and 2023 Götheborg will embark on a great expedition to Europe and Asia – a truly unique expedition. The ship will leave Gothenburg in the beginning of June 2022 and will sail in Europe during the summer and autumn. She will stay in the Mediterranean during the winter and continue her voyage and arrive in Asia in 2023.


Chief engineers and Second engineers

We are looking for both Chief and Second engineers to prepare the ship for the expedition and/or to be part of our professional crew on her way to Asia. 

Preparations ahead of the expedition will involve maintenance of machines and other technical systems on board. Many of the ship's systems need a major overhaul and some systems need to be updated. 

Requirements

Although Götheborg is a historical sailing ship, the engine room is modern. A broad knowledge of both mechanical as well as electrical systems is of advantage.

In addition to the above, we are looking for solution-oriented team players with a practical mindset. The official language on board is English, so you need to have good communication skills in English.

For the sailing part we need you to have a certificate of competence as: 
Chief Engineer: STCW III/3 or MB3/MB1 
Second Engineer: STCW III/3 or MB4 
Relevant (training) certificates must be up to date. 

What do we offer?

We offer a positive and unique working environment in which good team spirit and collaboration with your colleagues are important values. We are passionate about the ship and are excited that she will sail to Asia again – last time was in 2005!

Personnel working on preparing the ship for the expedition will get a full-time shore employment. That will, after proven ability, be converted into a seafarer contract in which you will become part of the permanent crew during the sail to Asia.

Sailing will be in a 1:1 rotational schedule.

We look forward to your application!

Do you want to be part of our team, this exciting journey and the unique experience of sailing the world’s largest wooden sailing ship? Please send your cover letter and resume to Susanne Klip, crew manager professional crew at [email protected]. For more detailed questions about the positions, you can also contact responsible line manager, Lars Ringnér, tfn +46 (0)10-333 06 26.

For more information about the ship and expedition, read more at www.gotheborg.se

Update: At this moment we are manning up, but we are still open for applications. If you are interested, please press "Apply for position" to register, or send an email with your resume to [email protected].se.

  • If you have applied for a position at Götheborg before, press "Apply for position" below.
  • If you have not applied for a position at Götheborg before, please read through "How to apply" before pressing "Apply for position".
How to apply All applicants need to apply via the web application PAAM. You will be asked to upload your resume, cover letter, and certificates. Read more
Asia Expedition 2022/2023 Read more about the Asia Expedition 2022/2023 and the planned route under the heading "Expedition". Read more
FAQ Before applying to become a crew member on Götheborg of Sweden, please read the most frequently asked questions. Read more
View all vacancies Click here to return to the "Professional crew"-page, to view paid and un-paid vacancies for professional crew. Read more