Om skeppet

Om skeppet

Det är inte lätt att bygga ett 1700-tals skepp i full skala 1:1 utan hjälp från några originalritningar. Det blir inte lättare att enbart använda verktyg, byggnadsmetoder och material som på den tiden. Lägg till att skeppet måste leva upp till dagens säkerhetskrav från myndigheter. Men ibland, får omöjliga drömmar vingar och lyfter. Götheborg är världens största oceangående segelfartyg i trä.

SKEPPSTYP

Segelfartyg

BYGGNATIONSÅR

2005

LÄNGD & BREDD

47 x 11 meter

BRUTTOTON

788 ton

SIGNALBOKSTÄVER

SLOA

IMO

8646678

MMSI

266198000

MASKINSTYRKA

2 x 404 kW

Skrovet

Den 11 juni 1995 sträckte vi kölen till den nya Ostindiefararen Götheborg. Det hade föregåtts av flera års arbete av förberedelser och mycket mer arbete återstod innan produktionen av det nya skeppet kunde påbörjas på allvar ett år senare. De tre kölämnena som lades på kölblocken är de största delarna som finns i skrovet och ekstockarna vägde ungefär tio ton innan kölämnet sågats ut.

Innan skrovet var färdigt skulle vi använda ca 4 000 m3 av ek och furu, om man mäter det som stockar. Efter att vi gjort en ritning av skrovets form i skala 1:1 kunde tillverkningen av spanten påbörjas, ett arbete som bara det pågick under två år. När alla spant och även stävarna var resta kunde man se hur stort och imponerande skeppet skulle bli.

 

Nu vidtog nästa moment: att fylla spanten med plankor både ut-och invändigt för att ge skrovet en långskeppsstyrka och göra det vattentätt. Att bordfylla är ett arbete som kräver stor hantverksskicklighet, varje planka är unik och de upp till 16 cm tjocka plankorna måste passas in mot både spanten, stävarna och de andra plankorna. För att kunna forma dem efter skrovet kokades de i ånga i flera timmar så att de mjuknade, därefter hade vi en kort stund på oss att med hjälp av stora skruvtvingar, böja in plankan mot spanten innan den hårdnade igen. När plankorna som däcksbalkarna inuti skeppet skulle ligga på var på plats kunde dessa lyftas in i skrovet, på däcksbalkarna lades sedan däcksplankorna.

Det finns tre hela däck i skeppet: undre däck, övre däck och väderdäck, i aktern finns dessutom ett kortare hytt-och sundäck. För att göra skrovet vattentätt har varje planka en kilformad springa, en nåt, som det slogs in tjärat lindrev i. Förutom att göra skrovet vattentätt, gör det också att det blir en spänst i hela skrovet som gör det starkare. Totalt finns det 16 km nåt i däck och bordläggning. Med tanke på att en duktig person drevar 40 m per dag, förstår ni att det var ett uthållighetsprövande arbetsmoment.

Det sista stora momentet som återstod innan sjösättning, var att skydda undervattensskrovet mot skeppsmasken, som finns i saltvatten och äter trä. Närmast bordläggningen lades en filt som bestod av tjära och nöthår som skyddar mot masken, utanpå denna spikades tunna furuplankor och till sist ytterst en bottenfärg. 

LÄNGD

47 meter

BREDD

11 meter

AKTERDJUP

5,25 meter

MATERIAL

Ek och furu

DÄCK

3, och ett soldäck i aktern

HYtTER

20

FASTA KOJER

42

Interiör

De utrymmen som besättningen använde på 1700-talet har vi försökt att behålla så historiskt korrekta som möjligt. Den gröna färgen på möblerna tex. kommer ifrån en bräda av ett skott som hittades under utgrävningen. I det utrymme som då var lastrum har vi idag förlagt huvuddelen av dagens besättning och det mesta av all modern teknik. Mycket arbete har också lagts ner på att dölja alla rör, kablar och trummor som passerar igenom inredningen.

Längst ner i skeppet, i rummet, finns idag det mesta av den tekniska utrustningen: maskinrum med generatorer och framdrivningsmaskineri, tankrum för diesel och vatten, och under byssan i förskeppet ett proviantförråd. På undre däck finns i förskeppet byssan där all mat lagas, akter om denna finns två skansar för de 50 jungmännen där man antingen sover i en hängkoj eller en fast koj, och i akterskeppet hytter för den fasta besättningen. Övre däck består huvudsakligen av det som kallas kanondäck och det var där manskapet bodde på 1700-talet. Under seglingarna har detta använts som ett gemensamt utrymme för hela besättningen där man ätit och umgåtts. Den aktersta delen av däcket inrymmer hytter för den fasta besättningen och stora kajutan.

Längst akterut på väderdäck finns hytt-och soldäck. Här finns kapten och överstyrmans hytt bakom ratten. Väl skyddade från väder och vind tack vare det lilla soldäcket som sticker upp i aktern.

Seglen

Götheborg of Sweden har 26 segel med en total segelyta av 1,964 m². De vanligaste seglen är 18 st med en segelyta på 1,550 m².

Seglen ombord var historiskt set gjorda av hampa eller linne. För de moderna seglen idag används linne eftersom denna typ av segelduk fortfarande tillverkas dag. Linne är ett tåligt material som användes flitigt i Sverige under 1600- och 1700- talet.

Götheborg har tre olika typer av segel ombord. De vanligaste seglen är de så kallade råseglen. Dessa segel är litsade till råna med listlinor i överkant och skotas ner med hjälp av skot och halsar till önskat trim. Det största seglet ombord är stormärsen med sina nära 250 kvadratmeter. Totalt finns det nio råsegel ombord som tillsammans utgör cirka 1300 kvadratmeter.

Det största seglet ombord är stormärsseglet med en yta på nästan 250 m, Det är totalt 9 råsegel ombord på en total yta av 1300 m2.

Stagseglen är mindre, triangulära segel som hissas diagonalt mellan masterna. Användningen av stagsegel infördes inte förens i början av 1700-talet. Ser man på äldre fartyg som regalskeppet Wasa från 1600-talet fanns där inga stagsegel alls. Av Götheborgs sex stagseglen är klyvaren det största och bramstagseglet det minsta.

Utöver rå och stagsegel finns även mesanseglet som är det akterliga seglet. Mesanen,  som är ett latinsegel, är listat på ett spri och används främst för att balansera fartygets lov-och fallgirighet.

Samtliga segel ombord tillverkades, underhölls och reparerades för hand. Först syr man ihop alla dukar till en tillräckligt stor ytra. Sedan klipps seglet till och kanterna viks. När det är klart syr man på detaljer som öljetter och likrep samt förstärkningar. Under långseglingar fanns det hela tiden segelmakare ombord för att utföra reparationer när segel får skador. Det tar åtta år för en segelmakare att sy alla segel till skeppet.

 1. Mesan
 2. Kryssmärs
 3. Storbram
 4. Stormärs
 5. Storsegel
 6. Förbram
 7. Förmärs
 8. Focksegel
 9. Klyvre
 10. Förstängestagsegel
 11. Skuvblinda
 12. Blinda

Utöver ovanstående segel kan Götheborg även sätta ytterligare 8 ledsegel som hisas upp

 

studding-sails that were hoisted upon the squaresail with the help of rods that prolong the yard. These were only used during lighter winds. The studding-sails are comprised of two fore-top studding-sails, two fore studding-sails, two main top studding-sails, and two main studding-sails.

Typ AV sEGEL

råsegel, stagsegel, latin, led-segel

Number of sails

26, including the studding-sails

MINSTA sEGEl

Stortopp Bram

Material

Linne duk

STÖRSTA SEGEL

Linne duk

TOTAL SEGELYTA

1964 meters

Riggen

1700-talets ostindiefarare var i huvudsak undanvinds-seglare. Riggen är en exakt rekonstruktion av en originalrigg för en ostindiefarare från mitten av 1700-talet. Rigg är den gemensamma benämningen på alla master, stänger och andra rundhult – dvs. rår, bogspröt och spri – samt segel, block och tågvirke.

Tågvirket till den stående riggen, dvs. vant och stag, och den löpande riggen väger tillsammans cirka 20 ton. För att manövrera riggen finns inga moderna hjälpmedel. Den hanterades helt och hållet med muskelkraft. Med muskelkraft drevs också gångspelet ombord som ger extra kraft när så behövs.

Ostindiefararen Götheborg är ett tremastat skepp med råsegel, dvs. rektangulära segel, på alla tre masterna. Stormasten och fockmasten har bram-, märs- och undersegel. Mesanmasten har ett märssegel och ett mesansegel av latintyp. I fören sitter bogsprötet med klyvarbom och därunder hänger ytterligare två råsegel: blinda och skuvblinda. Förr i tiden kallades ett skepp av det här slaget fregattriggat, i dag kallar vi det ett fullriggat skepp eller en fullriggare.

Typ av rig

Fullriggare med råsegel

HÖJD ÖVER VATTENLINJEN

47 meter

ANTAL BLOCK

Ca 650

ANTAL MASTER

3

ANTAL RÅN

10

TYNGSTA RÅ

1,7 ton

LÄNGSTARÅ

23 meter

MAST MATERIAL

Gran och furu

REP OCH STAG

20 ton handgjort hamparep

Teknologi

För att få segla över världshaven med en yrkesbesättning och trygga säkerheten för 50 jungmän ombord kräver myndigheter och klassning en mängd teknisk utrustning.

Här finns bland annat framdrivningsmaskineri, generatorer, pumpar, utrustning för tillverkning av dricksvatten, högtryckssprinkler för brandsläckning, modernt kök med kylar och frysar, ventilation, luftkonditionering och en komplett tvättstuga. Allt väl dolt i fartygets inre och skapar därför “två skepp i ett” – det historiska och det moderna.

NAVIGATION

Skeppet är utrustat med GPS, Radar, Satellitradio etc. Men även gamla navigationsinstrument som Oktant och Skäddlogg använts i studiesyfte. Modern utrustning är ett säkerhetskrav från myndigheterna. Utan denna utrustning får inte skeppet segla på världshaven.

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Ombord på Götheborg finns cirka 600 punkter som övervakas. Med systemets hjälp kan man bland annat starta pumpar, öppna ventiler, reglera fläktar och mycket mer.

För att kunna planera fartygets tekniska underhåll finns det tidmätare på all utrustning. Under segling blir de viktigaste temperaturerna och trycken samt nivåer i bränsle- och vattentankar blir avlästa och registrerade var fjärde timme dygnet runt. Allt dokumenteras noggrant och hjälper teknisk personal att övervaka och sköta all utrustning på bästa sätt. I övervakningssystemet ingår även en mycket sofistikerad brand- och säkerhetsutrustning.

MOTOR OCH PROPELLRAR

Fartyget är utrustat med två ställbara propellrar och två motorer om 404 kW vardera. Elförsörjningen sker med två generatorer på 180 kW vardera samt en nödgenerator. I maskinrummet finns förutom framdrivningsmaskineri och generatorer även pumpar, oljepanna, länsvattenseparator och luftkompressor.

TANKRUMMEN

I det forna lastrummet finns två tankrum fyllda med teknisk utrustning. Mellan rummen finns fem vattentäta skott i stål. Dessutom kan två stora, dränkbara länspumpar pumpa upp 500 ton per timme. Det aktre tankrummet är bränslerum och kan totalt rymma 36 000 liter. Full fart i maskineriet och generatorn drar cirka 2000 liter per dygn. I aktern finns även fartygets toalettsystem, kopplat till 12 olika toaletter runt om i fartyget. Det förliga tankrummet är vattenrum med vattentillverkning och tvättstuga.

BYSSAN

Ett däck ner ligger byssan, ett hypermodernt och kompakt kök med konvektionsugn, spis, tippbara stek- och kokgrytor, kylbänk m.m. Vid sidan om detta finns diskrum med diskmaskin och annan utrustning.

MASKIN

Två Volvo Penta 404 kW

Navigation

GPS, radar, gyrokompass, elektroniska sjökort.

Satelit

Satcom B

LOGG

Elektronisk Dopperlogg

generatorer

2 st 180 kW, Volvo Penta 103

bränsletankar

36 000 liter

Länspumpar

500 ton/ timme

Under Ostindiefararen Götheborgs expeditioner bestod besättningen ombord av ca 80 personer. En fjärdedel var yrkesbesättning och resterande bestod av volontärbesättning samt jungmän.

BEFÄLHAVARE/ KAPTEN

Befälhavaren var skeppets högsta chef och ytterst ansvarig för skepp och besättning.

ÖVERSTYRMAN

Överstyrman var ställföreträdande befälhavare och ansvarade för och den dagliga arbetsledningen på däck. Överstyrman ansvarade även, tillsammans med båsen,  för inspektion och underhåll av riggen samt bistod däcksbefäl och mastskeppare i hanteringen av riggen.

2:E STYRMAN, NAVIGATIONSSTYRMAN

Andrestyrman ansvarade för att det fanns aktuella sjökort för resorna, planerade seglingsrutter, kontrollerade utgåvor av navigeringslitteratur och korrigerade sjökort. Han/hon ansvarade även för inspektioner, tester och underhåll av navigations- och kommunikationsutrustningen ombord.

2:E STYRMAN, SÄKERHETSSTYRMAN

Den andra 2:e styrman ansvarade för inspektioner, tester och underhåll av säkerhets- och livräddningsutrustningen ombord. Han/hon planerade och genomföde även säkerhetsövningar i samarbete med befälhavare, överstyrman och teknisk chef.

TEKNISK CHEF

Den tekniska chefen ansvarade för skeppets tekniska drift. Han/hon var även brandchef ombord och svarade för brandsäkerheten. Den tekniska chefen ansvarade för uppläggning och genomförande av brand- och säkerhetsövningar i samarbete med överstyrman samt planering av säkerhetsbemanning.

FARTYGSINGENJÖR

Fartygsingenjören var ställföreträdande teknisk chef och ansvarade för den dagliga tekniska arbetsledningen.

MOTORMAN

Motormannen skötte den dagliga tekniska driften och underhållet inom den tekniska avdelningen.

BÅTSMAN

Båtsman ledde däckspersonalen i det dagliga arbetet med skrov, däck och rigg. Han/hon inspekterade och underhöll riggen och sätter däckspersonal i arbete.

MASTSKEPPARE

Mastskepparen hade ett eget vaktlag och ledde detta vaktlag i arbetet ombord, till exempel hanteringen av rigg och segel, städning av däck och övriga utrymmen samt såg till att det var ordning i skansarna. De undervisade även vaktlaget i sjömanskap.

TIMMERMAN

Timmerman var skeppets snickare och skötte underhåll , men även nytillverkning ombord.  Det kunde gälla allt från små till stora reparationer.

SEGELMAKARE

Segelmakaren ansvarade för reparationer och underhåll av seglen ombord. På Ostindiefararen Götheborg ainns 1964 m2 segel samt ett antal i reserver av de viktigaste seglen.

besättning

Max 80 under segling

proffisionell besättning

Ca 20

jungmän

Ca 60

åldersgräns

18 år

proviant

80 pers i 60 dagar

reservproviant

80 pers i 30 dagar

Flyga drönare på kanondäck

Missa inte den här fantastiska videon med en drönarflygning på kanondäck och gnom riggen! Den visar upp fartyget på ett fantastiskt sät! Denna video är filmad av Christoffer Nilsson under vårt hamnstopp i Helsingborg i Juni 2022.

Senaste nyheterna

Eriksbergs kulturhamnsfestival

19 juni 2024

Under helgen 27-29 Juni händer det saker i skärgården utanför Göteborg. Nordisk skutträff går av stapeln och ett 30-tal fartyg från Sverige, Norge och Danmark seglar tillsammans för att mötas upp i Eriksberg den 29 Juni för en kulturhamnsfestival!

Den 6 juni smäller det!

01 juni 2024

Den 6 juni smäller det! Bokstavligtalat! Det finns inte så många platser på Hisingen att fira Nationaldagen på. I år gör vi slag i saken och firar in Nationaldagen med både kanonsalut och flaggceremoni, vi samkör detta med invigning av vår nyrenoverade Skeppshall och det sprillans nya caféet! Varför inte njuta av en bryggkaffe och glassbåt hos oss?

Kommer ni ihåg räddningsinsatsen förra året?

07 maj 2024

En nyhetsartikel publicerades förra året, bara en vecka efter räddningsinsatsen, och denna nyhet hamnade i tidningar i allt ifrån USA till Nya Zeeland till Europa. Vi hade aldrig kunnat ana att någonting så humant som en räddningsinsats skulle bli viral! Samtidigt förstår vi att kontrasten av moderna båtar och ett 1700-tals skepp lätt kan bli komisk.

Ägare och huvudpartner

Greencarrier
Greencarrier

Greencarrier Group
Greencarrier är en global grupp som erbjuder logistiska lösningar över hela världen, fokuserar på kunskap, inovation och hållbara lösningar. SOIC och Greencarrier delar liknande värden och när vi påbörjar vår resa mot en hållbar framtid med handel, shipping och logistik som vår bas, är Svenska Ostindiska Companiet vår utgångspunkt. Vi gillar utmaningar och vår attityd är:

Yes, it's possible!